ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Κ.Ν.Ε. ιδρύθηκε το Μάϊο του 1970 στη Λευκωσία με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη του Νομισματισμού στην Κύπρο. Λίγο αργότερα, ιδρύθηκε στη Λάρνακα ο Κυπριακός Νομισματικός Σύνδεσμος με τους ίδιους σκοπούς. Το 1975 τα δύο σωματεία συγχωνεύθηκαν διατηρώντας την επωνυμία «Κυπριακή Νομισματική Εταιρεία» με έδρα τη Λευκωσία. Η Κυπριακή Νομισματική Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένη στον έφορο Πολιτιστικών Σωματείων με αριθμό μητρώου 3. Σήμερα αριθμεί περίπου 320 μέλη και εκδίδει το Νομισματικό Δελτίο «Numismatic Report» με δημοσιεύσεις που κυρίως αφορούν τα Κυπριακά Νομισματικά θέματα. Επιπρόσθετα, προωθεί την έρευνα κα...

Read More
Top